Brannteknisk tilstandsanalyse er “byggets EU-kontroll”.

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10). Tilstandsrapport etter denne anvisningen tilfredsstiller analysenivå 1 i NS 3424.

Avtal gratis videobefaring!

  • Er du sikker på at dere oppfyller minimumskravene til brannsikkerhet?
  • Ønsker du en gratis befaring der vi sammen kan finne eventuelle avvik?

FYLL UT SKJEMA OG FÅ GRATIS BEFARING

Brannalarmanlegg

Asker Lås AS er en del av Prosero Gruppen. I denne gruppen har vi samarbeidspartnere som har sentral godkjenning som prosjekterende og utførende når det gjelder brannalarmanlegg.

Vi tilbyr både ledningsbaserte og trådløse brannalarmanlegg for ditt brannobjekt.

Sammen monterer vi moderne og stabile brannalarmanlegg i boligsammenslutninger, næringsbygg og private boliger.

Moderne brannalarmanlegg har mulighet til å kobles direkte til vekterfirmaer eller brannvesen, samt at en kan ha overvåkning i sanntid.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud der vi prosjekterer ditt nye EN-54-godkjente brannalarmanlegg.

Tidlig og god varsling er det viktigste for å redusere rømningstiden ved en eventuell brann, og det viktigste tekniske tiltaket.